PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do filosofie raného novověku – četba - YBF268
Anglický název: Early Modern Phylosophy - Reading
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Neslučitelnost : YBF113
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (25.01.2018)
V první polovině semestru půjde o společnou četbu knihy A Treatise of Human Nature od Davida Huma. Posluchači budou mít k dispozici transkript kritického vydání a dosud nepublikovaný překlad do českého jazyka. Dílo je považováno za nejvýznamnější pokus o systematickou filosofii v dějinách britské filosofie (nejenom) v raném novověku. V druhé polovině semestru budeme číst vybrané části Spinozovy Etiky. Požadavky k atestaci: Písemná práce v rozsahu 3-5 NS. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (25.01.2018)

 

1) Hume, A Treatise / Pojednání - Úvod

2) Hume, A Treatise / Pojednání - O původu idejí

3) Hume, A Treatise / Pojednání - O poznání a pravděpodobnosti 1 

4)  Hume, A Treatise / Pojednání - O poznání a pravděpodobnosti 2

5)  Hume, A Treatise / Pojednání - O skeptických a dalších systémech filosofie 

6)  Hume, A Treatise / Pojednání - Závěry první knihy

7) Spinoza, Etika

8) Spinoza, Etika

9) Spinoza, Etika

10) Spinoza, Etika

11) Spinoza, Etika

12) Spinoza, Etika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK