PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do filosofie raného novověku - YBF267
Anglický název: Early Modern Phylosophy
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Neslučitelnost : YBF112
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (22.02.2017)
Kurz studentům poskytne základní přehled o filosofii R. Descarta, J. Locka, B. Spinozy, G. Berkeleyho, D. Huma a G. W. Leibnize. Závěrečná atestace: ústní zkouška. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (09.02.2016)

1) Descartes - Vědecká metoda a metafyzika

2) Descartes - Hmotný svět, vztah duše a těla, vášně

3) Spinoza - Metafyzika

4) Spinoza - Hmotný svět, lidská mysl a její afekty

5) Leibniz - Metafyzika, hmotný svět

6) Leibniz - Teorie poznání, svoboda, theodicea

7) Bacon - Veliké obnovení věd a jeho antropologické založení

8) Bacon - Idea (britské) experimentální filosofie, "christian virtuoso" (Boyle)

9) Locke - Kritika vrozených představ a základy teorie idejí

10) Locke - O idejích a stupních našeho poznání

11) Berkeley - O principech lidského poznání 

12) Hume - Původ idejí, kauzalita a skepticismus
                                                                                                              

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK