PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Platónova Ústava - YBF229
Anglický název: Plato's Republic
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (01.01.2015)
Četba a interpretace Platónovy Ústavy.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (19.02.2019)

Povinná:

  • Platón. Ústava. Praha: OIKOYMENH, 2003, s. ISBN 80-7298-067-X.

Doporučená:

  • Allan Bloom. Interpretive Essay. In Platón. Plato's Republic . Indianapolis: Hackett, 1974, s. 305-436. ISBN 0-915144-03-4..
  • Platón. The Republic : books I-V. Cambridge, Massachusetts ; London, England: Harvard University Press, 2003, s. ISBN 0-434-99237-2.
  • Platón. The Republic : books VI-X. Cambridge, Massachusetts ; London, England: Harvard University Press, 2006, s. ISBN 978-0-674-99304-4.
  • Annas, Julia. An introduction to Plato's Republic. Oxford ; New York: Clarendon Press, 1981, s. ISBN 0-19-827429-7.
  • . Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 4.-5. dubna 1997. Praha: OIKOYMENH, 1999, s. ISBN 80-86005-88-7.
  • Jakub Jinek. Die beste Staatsverfassung zwischen Komik und Ernst. In Jinek, Jakub, Konrádová, Veronika (eds.). For friends, all is shared : friendship and politics in ancient Greek political thought . Praha: OIKOYMENH, 2016, s. -. ISBN 978-80-7414-942-9..
  • Karel Thein. Filosof, přirozenost a výchova v Ústavě. In Jirsa, Jakub, Thein, Karel, Jinek, Jakub. K Platónově praktické filosofii . Praha: Filosofia, 2014, s. -. ISBN 978-80-7007-426-8..

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (19.02.2019)

Četba a komentář Platónovy Ústavy. 

Předběžné rozvržení referátů:

Resp. I

·         Polemarchos (331e-336a)

·         Trasymachos I (336b-344c)

·         Trasymachos II (344d-354c)

Resp. II (Založení obce; múzická výchova strážců)

·         Glaukón + Adeimantos (357a-367e)

·         vznik obce (367e-376e)

·         výchova strážců: múzické vzdělávání (376e-383c)

Resp. III (Múzická a tělesná výchova strážců)

·         strach ze smrti (386a-392c5)

·         forma řečí (392c6-398b)

·         způsob zpěvu a písní (398c-403c)

·         péče o tělo: gymnastika, lékařství (403c-408c)

·         lékařství; výběr strážců; mýtus o kovech (408c-417b)

Resp. IV (Štěstí obce; spravedlnost)

·         štěstí strážců, resp. celku obce (419a-427c)

·         hledání spravedlnosti (427d-435b)

·         duše a její části (435c-445e)

Resp. V („Věci přátel jsou společné“)

·         1. vlna: společné dílo (449a-457b)

·         2. vlna: společné ženy a děti (457c-466d)

·         Obec ve válce (466d-471b)

·         3. vlna: uskutečnitelnost obce (471c-480a)

Resp. VI (Vláda v obci a filosofové)

·         Špatné jméno filosofie (484a-497a)

·         Příhodná obec pro filosofii (497a-505b)

·         Podobenství o slunci a o úsečce (505c-511e)

Resp. VII (Výběr a výchova vládců-filosofů)

·         Podobenství o jeskyni (514a-521b)

·         Zrození filosofa (521c-527c)

·         Hvězdářství a další nauky (527d-535a)

·         Kdo (a jak) se má stát filosofem? (535a-541b)

Resp. VIII (Úpadek ústav a duší)

·         timokracie (543a-550c)

·         oligarchie (550c-555b)

·         demokracie (555b-562a)

·         tyranie (562a-569c)

Resp. IX (Duše tyrana)

·         1. důkaz: „člověk ze sna“ (571a-580c)

·         2. důkaz: dělení duše (580d-583a)

·         3. důkaz: povaha slastí (583b-588a)

·         Dokonalá nespravedlnost a štěstí (588b-592b)

Resp. X (Kritika básnictví; nesmrtelnost duše)

·         Kritika básníků (595a-602b)

·         Vnímání, myšlení, napodobování (602c-608b)

·         Nesmrtelnost duše (608c-613a)

·         Érův mýtus (614a-621d)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK