PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Evangelium podle Jana - četba a komentář II. - YBF198
Anglický název: Evangelium according to John - Reading and Commentary II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (18.12.2018)
Kurs je otevřen též pro studenty, již první semestr neabsolvovali: na začátku bude proto provedeno rozsáhlé shrnutí. Na semináři bude přečtena a okomentována druhá část Janova evangelia J 11,1 – 21,25. Dokončíme jednak vzkříšením Lazara (J 11) tzv. Knihu znamení, jejíž osnovu tvoří sedm známých zázraků a dále budeme pokračovat tzv. Knihou slávy, jež se skládá jednak z obsahově poměrně náročných Ježíšových řečí na rozloučenou vrcholících v tzv. Velekněžské modlitbě (J 17), a jednak z janovských pašijí známých z křesťanské liturgie; semestr zakončíme dodatkem (Zázračný rybolov, J 21). Výklad se pokusí ozřejmit specifický styl Janova myšlení založeného v symbolech a protikladech (světlo skrz tmu, radost skrze bolest, život skrze smrt apod.) Metoda výkladu bude filosofická, důraz bude položen na historický, literární, náboženský a kulturní kontext daného spisu. Cílem semináře je poskytnout praktickou znalost Janova evangelia a dále představit možnosti a limity, které skýtá primárně filosofické čtení biblických či náboženských textů vůbec.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (30.01.2019)

Povinná:

 • . Řecko-český Nový zákon. Praha : Stuttgart: Česká biblická společnost ; Deutsche Bibelgesellschaft, 2011, 1758 s. ISBN 978-80-87287-38-5.
 • . Nový zákon s výkladovými poznámkami : Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 1991, 519 s. ISBN .
 • Pokorný, Petr, Heckel, Ulrich. Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Praha: Vyšehrad, 2013, s. ISBN 978-80-7429-186-9.
 • Sokol, Jan. Člověk a náboženství : proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál, 2004, s. ISBN 978-80-7367-938-5.
 • Barrett, C. K.. The Gospel according to St. John : an introduction with commentary and notes on the Greek text. Philadelphia: Westminster Press, 1978, 638 s. ISBN 0-664-22180-7.

Doporučená:

 • Keener, Craig S.. The Gospel of John : a commentary. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2003, 1636 s. ISBN 1-56563-378-4.
 • Schnackenburg, Rudolf. THe Gospel According to St. John. Burns & Oates: Wellwood, 1982, 3 vols., 1700 s. ISBN 0-86012-110-0.
 • Bultmann, Rudolf. The Gospel of John: a commentary. Philadelphia: The Westminster Press, 1971, 744 s. ISBN 0-664-20893-2.
 • Chlup, Radek. Corpus Hermeticum. Praha: Herrmann & synové, 2007, 439 s. ISBN 978-80-87054-09-3.
 • Dodd, Charles Harold. The interpretation of the fourth gospel. Cambridge: Cambridge University Press, 1953, 477 s. ISBN .
 • Mánek, Jindřich. Výklad evangelia Janova. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1958, 318 s. ISBN .
 • Moloney, Francis J.. Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 614 s. ISBN 978-80-7192-991-8.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (30.01.2019)

18. února: úvod (autor, žánr, doba a místo vzniku, struktura spisu); shrnutí J 1 -10

25. února: vzkříšení Lazara (J 11, 1-57)

4. března: pomazání v Betanii, vjezd do Jeruzaléma, odpověď řeckým poutníkům (J 12, 1-50)

11. března: umývání nohou, označení zrádce a nové přikázání (J 13, 1-37)

18. března: cesta, pravda, života, Paraklétos (J 14, 1 – 31)

25. března: pravý vinný kmen (J 15, 1 -27)

1. dubna: soud nad světem (J 16, 1-33)

8. dubna: velekněžská modlitba (J 17, 1 – 26)

15. dubna: Ježíšovo zatčení a předvedení před Annáše a Piláta (J 18, 1-40)

22. dubna: Velikonoční pondělí, seminář odpadá

29. dubna: Ježíš před Pilátem; ukřižování  (J 19, 1 – 30)

6. května: uložení do hrobu(J 19, 31-42); 1 prázdný hrob a zjevení Vzkříšeného (J 20, 1-3)

13. května: původní konec evangelia(J 20, 30-31); dodatek: zázračný rybolov (J 21, 1 -25)

20. května: závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK