PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofická cvičení - YBF174
Anglický název: Philosophical Exercise
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Vyučující: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (21.06.2015)
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (16.06.2014)

Během kursu je průběžně třeba zpracovávat zadané materiály. Výsledky budou diskutovány na semináři.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (22.01.2013)

Kurs je - s přihlédnutím k aktivitě na kursu - atestován zkouškou skládající se z písemné a ústní části - prezentace zadaného problému i vlastního stanoviska.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK