PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Architektura jako filosofické téma - YBF123
Anglický název: Architecture as a Philosophical Subject
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Vyučující: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (16.06.2014)
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (16.06.2014)

Těžištěm semináře bude práce s vybranými texty, jejich četba, prezentace a na jejím základě pak společné

promýšlení a interpretace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK