PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Etika a život - YBF090
Anglický název: Ethics and Life
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (250)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Magdalena Foffová (15.06.2012)

Kurz je úvodem do praktické filosofie a chce ukázat možnosti filosofického, tj. univerzálně platného zakotvení mravních norem a etických požadavků. V první časti půjde o upřesnění pojmů (svoboda, mrav, morálka, etika, život a živé atd.). Druhá část obsahuje stručný přehled hlavních myšlenek západní praktické filosofie, ne ovšem v historickém, nýbrž systematickém uspořádání. Ve třetí části rozebereme rozdíly mezi etikou soukromě jednající osoby a etickými nároky na jednání ve společenských rolích. Konečně v jisté návaznosti na H. Jonase navrhneme nový princip praktické filosofie, totiž odpovědnost za dědictví lidského života, kultury a institucí.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. (12.12.2017)

Atestace: Na poslední přednášce 8. ledna 2018 se píše prezenční test z obsahu přednášek. Studenti, kteří se ho nezúčastní nebo v něm neuspějí, tj. nezískají potřebný počet bodů, mohou tento výsledek opravit dvojím způsobem:

  • Studenti FHS se přihlásí do MOODLE (kurzy filosofického modulu, Úvodní kurzy a cykly), kde si psanými referáty z nabízených knih doplní chybějící body tak, aby jejich výsledkek z testu a z referátů dosáhl aspoň 30 bodů. Případné body navíc se jim mohou započítat i do jiných kurzů.
  • Studenti jiných fakult, kteří nemají přístup do MOODLE FHS, mohou poslat písemný referát z knihy J. Sokol: Etika a život (Praha 2010) v rozsahu 5-8 stran dr. O. Skripnikovi na e-mailovou adresu ondrej.skripnik@fhs.cuni.cz.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK