PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kořeny evropské tradice III. - YBF0002ZI
Anglický název: Roots of European Tradition III.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBF0002ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Mgr. Eliška Pincová
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Mgr. Eliška Pincová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (21.06.2015)
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (16.07.2008)

Tématické okruhy:

1) Peripatetická tradice a její reflexe v patristice.

2) Stoická tradice a její reflexe v patristice.

3) Epikurejská tradice.

4) Platónská tradice (střední platonismus a novoplatonismus).

5) Filón z Alexandrie (alegorická metoda, koncept logu).

6) Iústin Martis: první setkání filosofie a křesťanství.

7) Kléméns z Alexandrie: základní pojmy - gnósis, logos, teleiósis, anapausis apod.

8) Kléméns z Alexandrie a jeho koncepce paideia.

9) Órigenés a vznik křesťanské theologie: koncept apokatastasis a koros.

10) Órigenův koncept křesťanské výchovy (universita duší).

11) Problematika ortodoxie a heterodoxie, ariánství a Nikájský koncil.

12) Valentinská gnóse, základní charakteristika, gnóstická antropologie, kosmologie apod.

Povinná literatura:

HEER, F., Evropské dějiny ducha, Praha: Vyšehrad, 2000.

 

Doporučená literatura:

ARENDTOVÁ, H., Život ducha I., Praha: Aurora, 2001

DODDS, E., Pohané a křesťané ve světě úzkosti, Praha: Petr Rezek, 1997

RÁDL, E., Útěcha z filosofie, Praha: Svoboda, 1994.

BRUNSCHVICG, L,. Evropský duch, Praha: Vyšehrad, 2000 .

RIST, J. M., Stoická filosofie, Praha: OIKÚMENÉ, 1998.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

Předpokladem je úspěšné absolvování kursu "Kořeny evropské tradice II" se standardní atestací (min. 2 kredity). Absolvování kursu není předpokladem úspěšného složení atestace "Úvod do filosofie" (pro studenty FHS UK) a s touto atestací přímo nesouvisí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK