PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Problémy filosofické propedeutiky - cvičení I. - YBF0000CI
Anglický název: Philosophical Propaedeutic I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBF0000CI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (21.06.2015)
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eliška Pincová (23.04.2010)

Pravidla pro splnění atestace i nabízené texty ke zpracování najdete v Moodle FHS UK (http://moodle.fhs.cuni.cz/course/category.php?id=19 ). Kurs je vhodný zejména pro studenty kombinovaného studia.

Sylabus
Poslední úprava: BLACKMAMBA (04.02.2011)

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=4

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK