PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština pro středně pokročilé II. - YBEC190
Anglický název: French – Intermediate Level
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Anotace
Kurz „Francouzština pro středně pokročilé II“ navazuje na „Francouzštinu pro středně pokročilé I“ (její absolvování však není podmínkou pro přihlášení do přítomného kurzu). Úroveň znalosti francouzského jazyka by měla zhruba odpovídat úrovni A2. Kurz slouží k osvojení pokročilejších gramatických jevů a zlepšování komunikačních dovedností; pozornost bude rovněž věnována práci s úryvky z francouzsky psaných, humanitně-vědných textů.
Poslední úprava: Gabrielová Hana, Mgr. (05.01.2024)
Sylabus

Minimální aktivní účast - 75% (= maximálně tři absence). K distribuci materiálů, odevzdávání úkolů, psaní textů aj. bude využíván univerzitní MOODLE.

 

Témata:

1) Rozkazovací způsob. Konverzace: Demander et indiquer une direction.
2) Řadové číslovky. Záporné vazby ne… plus, ne… jamais.
3) Zájmenná příslovce en a y.
4) Ukazovací zájmena. Konverzace: Décrire un lieu.
5) Neurčitá zájmena. Imperfektum (l’imparfait).
6) Spojovací výrazy (liens logiques): d’abord, ainsi, en effet, ensuite, néanmoins ad.
7) Podmiňovací způsob (conditionnel). Vyjádření skutečnosti a možnosti.
8) Popis a srovnání osob.
9) Jednoduchý budoucí čas (futur simple). Konverzace: Parler de l’avenir.
10) Předminulý čas (plus-que-parfait). Konverzace: Raconter une histoire.
11) Spojovací způsob (subjonctif). Vyjádření přání.
12) Překlad vybraného textu.
13) Prezentace vybraného odborného problému ve francouzštině.

Studijní literatura:
* Povinná:
MÉRIEUX, R., LOISEAU, Y. Latitudes 2. Paris: Didier, 2012. ISBN 
978-2-278-06250-8.

TAIŠLOVÁ, J. Mluvnice francouzštiny. Praha: Leda, 2002. ISBN 80-7335-004-1.


* Doporučená:
PRAVDA, M., PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro samouky. Praha: Leda, 1995. ISBN 80-85927-07-1.
SENJUKOVÁ, V., SLABOCHOVÁ, D. Testez votre français. Praha: EWA Edition, 1995. ISBN 80-85764-09-1.
TRUSCOTT, S., MITCHELL, M. TAUZIN, B., Le français à grande vitesse: cours intensif pour débutants. Vanves: Hachette, 1994. ISBN 978-2-01-020322-4.

 

Požadavky ke splnění kurzu:

Dva až tři malé písemné testy během semestru.

Závěrečný test na konci semestru.

Maximálně 2 absence.

 

Poslední úprava: Borecký Felix, Mgr., Ph.D. (22.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK