PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Women in Medieval England and Their Literature - YBEC184
Anglický název: Women in Medieval England and Their Literature
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Klára Petříková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Petříková, Ph.D.
Třída: Courses available to incoming students
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Klára Petříková, Ph.D. (01.09.2023)
Předmět představuje témata týkající se postavení, chápání a zobrazení žen ve středověkých textech. Jednotlivá témata pojednává jednak obecně, přehledově, jednak na konkrétních ukázkách studenty seznamuje s texty psanými pro ženy, o ženách nebo ženami samotnými. Soustředí se především na díla anglické středověké provenience a ty zasazuje do kontextu pro problematiku zásadních středověkých textů kontinentálních.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Klára Petříková, Ph.D. (08.09.2023)

Class themes:

1. Women and their role in medieval society; their education and literacy; women as patrons of literary texts; female communities and circulation of books

2. The genre of romance and its typology of female characters (damsel in distress, loathly lady, enchantress); Andreas Capellanus and the concept of courtly love

3. Passive and active role of women in the medieval romance (Anglo-Norman romances Havelok the Dane, King Horn, Middle English verse romances)

4. Lady as temptress and Sir Gawain and the Green Knight

5. Romance genre in the works of Marie de France

6. The Book of the Knight of the Tower and conduct books written for women

7. Religious women: women as readers of devotional literature; texts written for recluses (Ancrene Wisse Guide for anchoresses, Katherine Group, Wooing Group)

8. Women as authors of devotional texts: mystical visions of Julian of Norwich

9. Travesty of the mystical, visionary genre and Margery Kempe

10. The Romance of the Rose, medieval misogyny, apologies for women and Christine de Pizan

11. Female characters in the works of Geoffrey Chaucer (especially on the example of the legend of the patient Griselda and the Wife of Bath; Chaucer’s depiction of the character of Cressid in Troilus and Criseyde)

12. Contemporary approaches to medieval texts for / by women – feminist and gender studies

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Klára Petříková, Ph.D. (08.09.2023)

Students will prepare a 10-15 minute oral presentation of one of the texts assigned as secondary reading; concluding test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK