PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Reading English Academic Texts - YBEC162
Anglický název: Reading English Academic Texts
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Rostislav Gramskopf
Vyučující: Mgr. Rostislav Gramskopf
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Rostislav Gramskopf (05.08.2023)
Kurs se zaměřuje na četbu, překlad a diskusi nad anglickými akademickými texty, a to převážně sociologickými. Věnujeme se převážně částem vybrané knihy se sociologickou tematikou. Osovými prvky jsou zde skutečně četba, překlad a diskuse - v rovině jazykové a teoretické. Studenti se v rámci semináře seznamují s různými způsoby práce vedoucí k osvojení znalostí potřebných i k úspěšnému složení zkoušky OJAK, tj. schopnosti analyzovat anglický text jazykově a obsahově. Kvalitní překlad totiž vzniká nejen díky pečlivě vedené práci, která má svá pravidla, ale potřebuje také širší pole myšlení. Teprve propojením těchto různic vzniká kvalitní překlad. V LS i ZS 2022/23 budeme pracovat na překladu vybraných kapitol sociologické knihy. Na semináři rád uvítám student/ky, kteří jsou připraveni na systematickou a pečlivou práci. Primární důraz je kladen na pochopení významu textu. Sekundárně pak na vybrané jazykové jevy, se kterými se studenti setkávají během vlastních překladů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Rostislav Gramskopf (05.08.2023)

Studenti během semestru vypracovávají dva krátké překlady cca v rozsahu 1 NS, na kterém prokazují svou teoretickou i praktickou schopnost práce s textem.

K překladu patří také reflexe překládaného ve formě krátké úvahy a popisu postupu s uvedením použitých zdrojů, která je součástí překladu.

K zápočtu pak zpracovávají ještě jeden text v rozsahu 2 NS, kde popisují vybranou překládanou kapitolu.

Studenti si také během semináře vedou pracovní poznámky.

Tyto materiály pak slouží jako diskusní podklad k udělení zápočtu.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Rostislav Gramskopf (05.08.2023)

Materiály, zdroje a odkazy budou studentům poslány během docházky na seminář na jejich e-mail.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Rostislav Gramskopf (05.08.2023)

Doporučená je znalost anglického jazyka alespoň v úrovni B2.

Očekává se schopnost plynule číst, soustavně pracovat, docházet na seminář a aktivně se jej účastnit.

Pozitivem je otevřená mysl, schopnost diskuse a teoretická obhajoba vlastního postoje.

Seminář je vhodný i pro studenty I. ročníků. Rovněž tak pro studenty kombinované nebo distanční formy studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK