PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Short Story and Translation of Fiction in English - YBEC152
Anglický název: Short Story and Translation of Fiction in English
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. (31.01.2022)
V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ VÁS RÁDA ZAPÍŠI NAD LIMIT (každý rok někdo odpadne) - ozvěte se na lucie.dolezalova@ff.cuni.cz. PROSÍM, ZAPISUJTE SE POUZE POKUD POČÍTÁTE S PRůBĚŽNOU PRACÍ A PŘÍPRAVOU. Seminář vedený v angličtině seznámí studenty s vybranými převážně současnými americkými a anglickými autory a autorkami povídek, s jejich dílem a s možnými způsoby interpretace. Důraz bude kladen na společnou diskusi nad vybranými texty. Zároveň se studenti budou pokoušet překládat vybrané úryvky povídek do češtiny a budeme se obecně zamýšlet nad způsoby a možnostmi překladu beletrie.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. (31.01.2022)

NÁPLŇ SEMINÁŘE SE NEKRYJE S PŘEDCHOZÍMI SEMESTRY - JE MOŽNÉ SI PŘEDMĚT ZAPSAT NEZÁVISLE NA NICH.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. (31.01.2022)

Požadavky:
Na každý seminář si každý student přečte zadanou povídku v angličtině a splní písemné zadání (spojené s daným textem).

Pro případ nutnosti distanční výuky je nutné mít možnost připojení na MS TEAMS a to i s kamerou a mikrofonem. Aktivní účast na hodinách je povinná, dovoleny jsou max. 2 absence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK