PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociolingvistika - YBEC101
Anglický název: Sociolinguistics
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. (03.11.2022)
Kurz seznamuje se základními pojmy sociolingvistiky, která studuje jazyk jako integrální součást lidské společnosti. Sociolingvistika zkoumá, jak mohou různé sociologické faktory (věk, vzdělání, pohlaví, původ) ovlivnit jazyk jednotlivce. Rozlišuje teritoriální, sociální a situační variety jazyka, normy mluveného a psaného jazyka, zabývá se jazykovou kulturou, jazykovým plánováním, bilingvismem, jazyky menšin atd. Kurz se bude také zabývat metodami výzkumu, jež sociolingvistika používá.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. (21.09.2021)

Forma atestace: referát a závěrečný test ze sociolingvistického pojmosloví

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. (04.10.2021)

1) Sociolingvistika: definice, témata výzkumu

2) Jazyková situace ve světě – malé vs. velké jazyky
3) Jazyková politika, globální angličtina

4) Kontakt jazyků, vícejazyčnost

5) Jazykové plánování

6) Ohrožené jazyky, revitalizace
7) Jazyk a moc, jazyk a gender
8) Mluvený a psaný jazyk
9) Variantnost jazyka, interakční sociolingvistika
10) Jazyk a věk: dětská řeč, osvojování jazyka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK