PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
AJ - Upper-Advanced - YBEC080
Anglický název: ENG - Upper-Advanced
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Anthony Johns
Vyučující: Mgr. Lily Císařovská
Anthony Johns
Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (22.05.2019)
Cílem tohoto kurzu je upevnit dosavadní znalosti angličtiny prostřednictvím diskusí na akademická témata, získat plynulost projevu, rozšířit si slovní zásobu a vylepšit výslovnost. Kurz chce posílit sebevědomí v angličtině pozitivní motivací a pružným přístupem. Součástí kurzu bude v rámci možností i úvod do psaní neformálních i akademických textů. Technika psaní odpovídá úrovni OCR (Oxford and Cambridge Board), která vyžaduje schopnost dobře postavit větu, správně členit odstavce, přesně formulovat úsudek, doložit ho argumenty i z napsaného vyvodit odpovídající závěr.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (22.05.2019)

Kurz není určen začátečníkům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK