PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Problematika skeletového překladu (kombinovaná forma) - YBEC030K
Anglický název: ENG - Questions of Translation
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Proseminář k interpretaci textu - kombinovaná forma (YBZF04 nebo YBFA04)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (11.12.2019)
ANOTACE ANOTACE ANOTACE
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (11.12.2019)

Atestace: započteno, za docházku (toleruje se pouze jedna neomluvená absence), aktivitu na semináři a průběžnou písemnou přípravu. Předpokládá se samostatné studium zadaných učebních materiálů. Na konci semestru bude uložen zvláštní textový úryvek jako zápočtový překlad.

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (11.12.2019)

Podmínkou pro přijetí do kursu je účast na zahajovací hodině (pozdějším žádostem se vyhovuje jen ve výjimečných případech) a absolvování vstupního testu.

Vstupní test (krátký úryvek z anglického textu, zadaný k domácímu překladu) slouží k ověření znalosti základní gramatiky a vyjadřovacích schopností uchazeče.

Každý uchazeč musí mít k dispozici anglicko-český slovník velkého formátu (Hais-Hodek, případně Fronek), nebo si jej opatřit do 14 dnů od zahájení kursu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK