PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Němčina pro začátečníky II - YBEC026
Anglický název: German for beginners II
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Veronika Körner-Beneš
Vyučující: Veronika Körner-Beneš
Neslučitelnost : YBJ123
Záměnnost : YBJ123
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)
Tento kurz je pokračováním kurzu Němčina pro začátečníky, který probíhal v zimním semestru. Kurz je otevřený především studentům magisterského studia, kteří navštěvovali tento kurz v zimním semestru, ale je otevřený i pro další zájemce, kteří mají minimální znalosti němčiny. Během kurzu mají být položeny základy ve všech čtyřech kompetencích - mluvení, psaní, čtení a poslechu. Cílem je dorozumět se, proto bude důraz kladen na komunikativní užívání jazyka. Výuka probíhá na Veleslavíně.
Sylabus - němčina
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)

24.2. Sich vorstellen, jemanden vorstellen

 

Weitere Themen:

Verneinung "nicht"

Possessivartikel "mein"/"dein"/...

Städte-Länder-Sprachen (eine Postkarte schreiben)

Wiederholung und Erweiterung Wortschatz "im Klassenzimmer", "auf der Straße", "Essen und Trinken", "Bekleidung"

Lokalangaben: "hier", "dort", Präpositionen "auf", "in"

Verben "haben" (+ Akkusativ), "möcht-" (+ Akkusativ)

 

11.5. Wiederholung - Stationenlernen

18.5. Abschlusstest

 

25.5. Abschlusstest

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)

Pravidelná docházka (min. 80%). Vyjímky je možné domluvit osobně.

Pravidelné odevzdávání domácích úkolů.

Úspěšně složený zavěrečný test.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)

Aby byla možná systematická práce v hodinách, jsou studenti povinni si na hodinu nosit vytištěné studijní materiály. Materiály budou naskenované vloženy do informačního systému (SIS). V informačním systému budou krátké zápisky ohledně probrané látky a zadané domácí úkoly, aby si chybějící studenti látku a domácí úkoly mohli doplnit. Kurz vyžaduje přibližně 0,5 hodiny týdně samostatné práce doma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK