PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština pro začátečníky II. - YBEC022
Anglický název: French for Beginners II.
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YBJ094
Anotace -
Tento kurz francouzštiny je druhým semestrem dvouletého cyklu. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Učebním textem, z něhož vycházíme, je Latitudes 1, Paris, Didier, 2011, používáme také Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002). Pro přihlášení do kurzu "Francouzština pro začátečníky II" není nutné absolvovat předchozí kurz "Francouzština pro začátečníky I", je však nezbytné obsáhnout látku z prvních tří lekcí učebnice Latitudes 1.
Poslední úprava: Borecký Felix, Mgr., Ph.D. (30.01.2022)
Sylabus

Minimální aktivní účast - 75% (= maximálně tři absence). K distribuci materiálů, odevzdávání úkolů, psaní textů aj. bude využíván univerzitní MOODLE

 

Témata:

1) Základy francouzské výslovnosti.
2) Osobní zájmena. Časování pravidelných sloves 1. a 2. třídy.
3) Tvoření záporu: ne… pas. Konverzace: se présenter.
4) Základní číslovky. Časování sloves être a avoir.
5) Přivlastňovací zájmena. Přídavná jména v mužském a ženském rodě.
6) Slovesa aller a faire. Konverzace: Exprimer ses goûts.
7) Vyjádření blízké budoucnosti.
8) Určitý a neurčitý člen. Množné číslo.
9) Konverzace: Prendre et fixer un rendez-vous.
10) Předložky. Tvoření tázacích vět s est-ce que.
11) Minulý čas složený (le passé composé). Konverzace: Parler d’actions passées.
12) Určování času (hodiny, měsíce v roce). Dělivý člen.
13) Konverzace: Exprimer son point de vue.

Studijní literatura:
* Povinná:
MÉRIEUX, R. LOISEAU, Y. Latitudes 1. Paris: Didier, 2011. ISBN 978-2-278-06249-2.
TAIŠLOVÁ, J. Mluvnice francouzštiny. Praha: Leda, 2002. ISBN 80-7335-004-1.

* Doporučená:
PRAVDA, M., PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro samouky, Praha: Leda, 1995. ISBN 80-85927-07-1.
SENJUKOVÁ, V., SLABOCHOVÁ, D. Testez votre français, Praha: EWA Edition. ISBN 80-85764-09-1.
TRUSCOTT, S., MITCHELL, M., TAUZIN, B. Le français à grande vitesse: cours intensif pour débutants. Vanves: Hachette, 1994. ISBN 978-2-01-020322-4.

 

Požadavky ke splnění kurzu:

Dva až tři malé písemné testy během semestru.

Závěrečný test na konci semestru.

Maximálně 2 absence.

 

 

Poslední úprava: Borecký Felix, Mgr., Ph.D. (13.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK