PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Čínština pro mírně pokročilé II. - YBEC019
Anglický název: Pre- Intermediate Chinese II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 40 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Teryngerová
Vyučující: Mgr. Veronika Teryngerová
Neslučitelnost : YBJ5043ZI
Prerekvizity : YBEC087
Záměnnost : YBJ5043ZI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)
Kurs Čínština pro mírně pokročilé II. je pokračováním kurzu Čínština pro mírně pokročilé I. Budeme se v něm seznamovat s obtížnějšími gramatickými jevy a procvičovat konverzační témata. Klasická náplň výuky bude příležitostně doplňována o četbu čínských článků.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)

Studijní materiály budou dostupné na SISu.

The study material will be available at SIS.Atestace bude udělena za úspěšné zvládnutí testu a ústního přezkoušení

Study credits will be given for good results of both written and oral part of final examination.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)

Podmínkou přihlášení do kurzu je absolvování Čínštiny pro mírně pokročilé I. v ZS

The condition for enrollment is completion of the course Pre-intermediate Chinese I in winter term.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK