AJ - Pre-Proficiency - YBEC011
Anglický název: AJ - Pre-Proficiency
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Lily Císařovská
Vyučující: Mgr. Lily Císařovská
Neslučitelnost : YBJ0073ZI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (19.09.2019)
Tento kurs pro pokročilé studenty, zaměřený zejména na problémové oblasti a rozšiřování slovní zásoby, rozvíjí všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení i psaní). Dosavadní orientaci v angličtině poskytuje systematickou jazykovou reflexi, a tím prohlubuje schopnost vyjadřovat se i rozumět s větší přesností. Zvláštní pozornost je věnována snaze co nejvíce angličtinu "vyčistit" od notoricky se opakujících chybných návyků. Dynamická interaktivní výuka při hodinách je doplňována systematickou domácí přípravou a prací s náročnějšími akademickými texty. Osou kurzu je učebnice, doplněná cvičebnicí rozvíjející probíranou látku (viz Povinná literatura), nicméně sylabus se průběžně zaměřuje na problémové oblasti, které se při práci odkrývají.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (05.02.2020)

 

Předběžný sylabus:


1. - 4. týden   Unit 3

5. - 8. týden   Unit 4

9. - 12. týden Unit 5

13. týden       Revision

14. týden       Finals

 

Povinná (Učebnice SB a cvičebnice WB):

CAPEL, Annette; SHARP, Wendy. OBJECTIVE PROFICIENCY. Student's Book. CPU. ISBN 0-521-00030-0

HALL, Erica. OBJECTIVE PROFICIENCY. Workbook. CPU. ISBN 0-521-00032-7

* Doporučená:
HORNBY, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press.  (A  dictionary of proven usefulness, absolutely indispensable for efficient learning)
ŠTĚPÁNEK, L., HAAFF, J. de. Academic English. Akademická angličtina. Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3577-1. (A useful guide for students who wish to study in English)