PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Terénní antropologická praxe: realizace projektu - YBAKA39LI
Anglický název: Fieldwork in Anthropology: Project Realization
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [týdny/semestr]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd II.}
Korekvizity : YBA300
Je korekvizitou pro: YBA300
Je prerekvizitou pro: YBA032
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (29.12.2009)
Náplní kurzu je realizace terénního antropologického výzkumu pod supervizí vyučujících, který bude probíhat ve vybrané lokalitě na základě projektu připraveného v rámci kurzu "Terénní antropologická praxe: příprava projektu". Kurz umožní studentům v praxi aplikovat metodologické i teoretické poznatky potřebné pro realizaci vlastního terénního výzkumu, které si osvojili ve zmiňovaném semináři.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (26.11.2014)

Tento kurz Vám bude automaticky zapsán, jakmile si zapíšete kurz YBAKA38LI Terénní antropologická praxe: příprava projektu.

Metody výuky
Poslední úprava: BLACKMAMBA (29.12.2009)

Realizace terénního výzkumu ve vybrané lokalitě na základě projektu připraveného v rámci kurzu YBAKA38LI Terénní

antropologická praxe: příprava projektu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (13.02.2016)

Týdenní výzkumný pobyt ve vybrané lokalitě na přelomu května/června (termín bude bud upřesněn).

V průběhu pobytu se studenti seznámí s terénem a realizují zde svůj připravený projekt, tj. zúčastněné pozorování, různé typy rozhovory či jiné výzkumné techniky. Součástí pobytu jsou cvičení a každodenní briefingy s vedoucími kursu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (13.02.2016)

Podmínkou pro udělení atestace je účast na výzkumu po celou dobu jeho trvání a aktivní práce v terénu doložená terénními poznámkami.

Povinná litertura:

Kandert, J., Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha: Karolinum, 2004. 

Bryman, A., Social Research Methods. 3rd edition. Oxford University Press, 2008.

Doporučená literatura:

Jackson, J. E., "I Am a Fieldnote": Fieldnotes as a Symbol of Professional Identity. In: Sanjek, R. (ed.), Fieldnotes: The Makings of Anthropology. Ithaca and London: Cornell University Press 1990.

Stöckelová, T. - Abu Ghosh, Y.: Etnografie. Improvizace v teorii a terénní praxi. Praha: SLON, 2013.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK