PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Extracurricular Internship - YBAJ166
Anglický název: Extracurricular Internship
Zajišťuje: Liberal Arts and Humanities (24-SHVAJ)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Švancarová (21.12.2019)
Kredity se udělují na základě žádosti a potvrzení o praxi. Udělení kreditů není nárokové. Doporučuje se konzultovat adekvátnost praxe před jejím začátkem.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (20.02.2020)

Students may apply as volunteers to the following NGOs:

 

  • Člověk v tísni (People in Need) – biggest NGO in Czechia - human rights, education, charity work

Contact: Pavla Kluzáková (pavla.kluzakova@clovekvtisni.cz), CC to Adriana Černá (adriana.cerna@clovekvtisni.cz)

  •  Otevřená společnost (Open society) – equal rights and opportunities, gender equality, minority rights

Contact Lucia Zachariášová (lucia.zachariasova@osops.cz)

contact: Johanna Nejedlová (johanna@konsent.cz)

  • Limity jsme my (environmental NGO)

contact: praha@limityjsmemy.cz

  • Nadace Albatros (charitable foudation)

contact: Jindra Marešová (Jindra.Maresova@nadacealbatros.cz)

  • Greenpeace

contact: Hana Bulánková (hana.bulankova@greenpeace.org)

  • Multikulturní centrum (migration, social inclusion, educational activities)

Contact: Zuzana Schreiberová, zuzana.schreiberova@mkc.cz

 

Please note that we do not take any responsibility for communication or any interaction between students and institutions which host them as an intern/volunteer/employee. Conditions of the internship have to be negotiated and agreed by students themselves.

Besides, volunteering in an NGO, both paid and non-paid internships/part-time jobs in private companies or government institutions can be acknowledged as well if they provide some additional value related to the study curriculum. Please note that the course is optional (i.e. not elective). The 3 ects points which you may get per semester taken into account as credits for optional courses.

 

Further opportunities can be found on various job opportunity websites such as the following:

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK