PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Czech (Pre-)Intermediate - YBAJ058
Anglický název: Czech (Pre-)Intermediate
Zajišťuje: Liberal Arts and Humanities (24-SHVAJ)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bc. Lenka Lukešová
Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová
Mgr. Eva Švancarová
Vyučující: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová
Neslučitelnost : YBJ093
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová (23.01.2020)
Kurzy češtiny na FHS jsou určeny primárně studentům FHS, nikoli studentům z jiných fakult. Tento kurz navazuje na kurz Czech for Beginners, ale není podmínkou. Na začátku budeme opakovat, co jsme se naučili minulý semestr. Témata pro tento semestr jsou například Dům a byt, Lidské tělo, Cestování. V gramatice se zaměříme na procvičení sloves a deklinaci. Domácí úkoly jsou nedílnou součástí práce v kurzu. Učebnice: ČESKY KROK ZA KROKEM 1 (http://eshop.czechstepbystep.cz/p/191/cesky-krok-za-krokem-1-anglicka) Docházka je povinná (min. 75%).
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (13.01.2020)

Lekce jsou interaktivní, založené na komunikativním přístupu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (13.01.2020)

1. Dům a byt - Nominativ plurálu

2. Plánujeme víkend - futurum

3. Lidské tělo - zájmena v dativu a akuzativu

4. Místo, kde bydlím - prepozice

5. Na dovolené - slovesa a prefixy

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (13.01.2020)

Docházka je povinná (min. 75%). Více než 50% absence znamená neprospěl/a.

Docházka, aktivní účast, plnění zadaných úkolů = 50% hodnocení, průběžný a finální test = 50%. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK