PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Czech Language Course (for Beginners) - YBAJ056
Anglický název: Czech Language Course (for Beginners)
Zajišťuje: Liberal Arts and Humanities (24-SHVAJ)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bc. Lenka Lukešová
Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová
Mgr. Eva Švancarová
Vyučující: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová
Neslučitelnost : YBEC082
Záměnnost : YBEC082
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová (14.01.2020)
This course is designed for the students of Faculty of Humanities. It the spring semester, both full degree students as well as the Erasmus students can attend. In the fall semester, this coures is open primarily for the full degree students only. The aim of this course is to acquire basic language skills to deal with every-day life in the Czech Republic, including cultural awareness.
Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová (14.01.2020)

This course is designed for the full degree students of the Faculty of Humanities, studying in English or other foreign languages.

It the spring semester, both full degree students as well as the Erasmus students can attend.
In the fall semester, this coures is open primarily for the full degree students only and the Erasmus students should attaned the Czech Language Course for Beginners listed under the YBAJ057 code.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová (14.01.2020)

The instruction uses communicational method of teaching: the material is based on situations the students face, not grammatical overview of the language, with emphasis on both receptive and productive language skills (reading, listening, speaking and writing).
Grammar is used functionally, as a tool to reach communicational competencies but not the core.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (19.08.2019)

The course covers the following themes:
o Introduction - giving personal info, verb to be
o Directions - asking for and giving directions
o Restaurant - ordering food, accusative sg.
o Daily routine - verb conjugation
o Telling time, days of the week, numbers - modal verbs
o Family - natural and grammatical gender
o Talking about the past - past tense.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová (05.09.2019)

Docházka je povinná. Podmínkou úspěšného zakončení kurzu je minimálně 75% docházky, aktivní účast v hodinách, průběžné plnění zadaných úkolů a úspěšné složení závěrečné zkoušky (písemné i ústní části).

Studenti, kteří nebudou mít splněných 75% docházky, nebudou připuštěni k závěrečnému testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK