PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomní seminář k politologickým tématům - YBAD109ZI
Anglický název: Politological Issues - Thesis Preparation
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAD109ZI
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. (20.09.2016)
Seminář pouze pro studenty, kterým vyučující vede diplomovou (bakalářskou či magisterskou) práci v oblasti politologie. Studenti se dozví, jak má vypadat diplomová práce a její jednotlivé části, jakým způsobem odkazovat, uvádět literaturu a podobně. Zároveň zde probíhají individuální konzultace, a to v (případné) přítomnosti ostatních. Velmi cenná je rovněž výměna zkušeností a informací mezi studenty navzájem.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (17.06.2014)

Neúčast na tomto semináři může být důvodem propuštění studenta z

diplomové péče.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK