PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Komenský = Comenius? Der Lehrer (nur) einer Nation oder europäischer Universalgelehrter? - YBA426
Anglický název: Komenský = Comenius? Teacher of (which) Nation
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA50ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Anne Hultsch
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Vyučující: Anne Hultsch
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. (06.02.2019)
Anne Hultsch z TU Dresden je bohemistka a na fakultě humanitních studií přednáší v letním semestru pravidelně již desátý rok. Přednáší německy (domluvíte se s ní ale i česky). Přednášky jsou cílené na široké publikum, např. "Kulturní dějiny vodky" se staly na FHS téměř legendou. V tomto roce jsme společně s paní Hultsch vydali Komenského Orbis pictus a příprava knihy a její prezentace na knižním veletrhu v Lipsku otevřela celou řadu otázek po recepci Komenského díla v Čechách a Německu. Tyto otázky se budeme snažit zodpovídat. Jan Amos Komenský oder Johann Amos Comenius gilt heute einerseits als genuin tschechischer Gelehrter, dessen leidvoller Lebensweg exemplarisch für das Schicksal seiner ganzen Nation steht, andererseits ist er aber auch jenseits der tschechischen Grenzen nach wie vor in intellektuellen Diskursen präsent. Die Vorlesung wird der Frage nachgehen, ob, und wenn ja, inwiefern, sich die tschechische von der westlichen, vor allem der deutschen, Rezeption Komenskýs unterscheidet. Welche Aspekte seines Wirkens werden jeweils rezipiert, was gilt als interessant, anregend, grundlegend für weitere Überlegungen? Eine Säkularisierung seines Vermächtnisses kann oder muss sicherlich dies und jenseits der Sprach- und Staatsgrenzen festgestellt werden, wie steht es aber um weitere Aspekte seines geistigen Vermächtnisses? Ab wann konnte er als Nichtkatholik überhaupt wieder in Böhmen und Mähren rezipiert werden? Und war es nicht gerade erst die Anerkennung, die er im Exil erfuhr, die dazu beitrug, dass er später auf heimischem Boden bekannt, ja im 19. Jh. fast euphorisch aufgenommen und unter nationalem Vorzeichen instrumentalisiert werden konnte? Anlass für diese Vorlesung ist die Herausgabe des Kinderbuches Komenského svět v obrazech pro nejmenší. ORBIS PICTUS. Comenius’ Welt in Bildern für die Jüngsten mit Bildern von Václav Sokol (2019), die uns vor die spannende Frage stellt, wie dieses Buch, das in Tschechien auf äußerst positive Resonanz gestoßen ist, wohl in Deutschland aufgenommen werden wird.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. (06.02.2019)

Přednáška je příležitostí pro české studenty zapsat si kurz z německé univerzity v Praze. Měla by být povinností pro všechny, kdo se chystají na Erasmus či jiný studijní pobyt na německy mluvících univerzitách. Je velmi příjemná i pro ty, kteří si chtějí osvěžit svou znalost němčiny aktivní percepcí. 

Dr. Hultsch z katedry slavistiky TU Dresden přednáší na FHS již více než 10 let, střídá přitom téma svých kurzů. Věnuje se překladu jako kulturnímu fenoménu, typografii, kulturním dějinám. Kromě velmi srozumitelné němčiny mluví i česky a anglicky, takže se nikdo v kurzu neztratí.

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. (06.02.2019)

Ke zdárné atestaci vede účast na všech čtyrech přednáškových blocích. Během poslední přednášky proběhne kolokvium, kde se pokusíme shrnout přednášené téma. Kolokvium proběhne v češtině, případně němčině. (Skripnik, Hultsch).

Kolokvium auf der letzte Stunde.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK