PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sociologický výzkum hodnot - YBA421
Anglický název: Sociologický výzkum hodnot
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBACS05LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Vyučující: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Prerekvizity : YBA222
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (04.12.2018)
Sociologický seminář je zaměřen na zdroje, možnosti a postupy práce s výsledky kvantitativních empirických sociologických výzkumů, za pomoci balíku programů SPSS. Tyto skutečnosti jsou objasňovány a vyučovány s využitím výsledků empirického sociologického kvantitativního výzkumu hodntoových struktur stduentů FHS UK. tento výzkum běží na FHS od roku 2002. Během prvního semináře dosáhnou studenti na zpracování vybrané tématiky z daného výzkumu, jako základu pro práci s daty a jejich interpretaci. Obvykle jde o využití frekvenční, párové a faktorové analýzy. Závěrem semináře prezentují své výsledky v seminární práci.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (04.12.2018)

Sociologický seminář je organizován pro studenty, kteří minimálně absolvovali Úvod do sociologie a mají zájem o empirickou sociologii.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (04.12.2018)

Sociologický seminář pracuje především s výsledky empirických sociologických výzkumů, které jsou realizovány v rámci výzkumné činnosti FHS. Především jde o práci s daty, která vypovídají o samostných studentech FHS UK - studenti se učí práci s daty na tématech, která jsou "jejich". Úvodní část je věnována pojetí teoretických a metodologických východisek pro empirický výzkum hodnotových struktur. Kurz je strukturován následovně: 1. část: Koncepty výzkumu hodnot (Inglehart, Schwartz, vlastní koncept); 2. část: specifikace výběru témat a oblastí k vlastnímu zpracování; 3. část: zvládnutí postupů propočtů a základních podob interpretací; 4. alespoň některé vlastní propočty, zpracování a interpretace, včetně vnitřních oponentací v dílčích týmech; 5. část: prezentování a diskuse výsledků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK