PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sociologie rodiny - YBA380
Anglický název: Sociology of the Family
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ludmila Maria Wladyniak, M.A.
Vyučující: Ludmila Maria Wladyniak, M.A.
Prerekvizity : {Úvod do sociologie, Úvod do společenských věd II.}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (08.01.2019)
Předmět je věnován problematice sociologie rodiny a zaměřuje se na rodinné formy soužití v současné společnosti. Cílem kurzu je sledovaní vývoje a proměny tradiční instituce rodiny, a také vzniku nových forem intimních vztahů. Kurz uvádí také sociologické teoretické a metodologické východiska ke zkoumání rodiny.
Literatura
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A. (20.02.2019)

Povinná:

  • . . In Možný, Ivo. Rodina a společnost . Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, s. -. ISBN 80-86429-58-X..

Sylabus
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A. (20.02.2019)

1. Rodina jako neměnná instituce?

2. Klasické teorie rodiny

3. Rodina a sociální nerovnosti

4. Založení rodiny

5. Rodina a socializace

6. Genderové aspekty rodiny

7. Ekonomické postavení rodiny

8. Rozvodovost a opakované manželství

9. Proměny intimity v současnosti

10. Nové formy rodinného soužití

11. Jak studovat rodinu? 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A. (07.02.2019)

Ústní zkouška na zakladě přednašek a literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK