PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Současná témata migračních studií - YBA378
Anglický název: Současná témata migračních studií
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Vyučující: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Prerekvizity : {Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd II.}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (04.12.2018)
ANOTACE ANOTACE ANOTACE ANOTACE ANOTACE
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (04.12.2018)

Účast na kurzu, domácí připrava četby, aktivní zapojení do práce v semináři, maximálně tři absence. Nebude zadávána žádná náhradní práce pro získání atestace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK