PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do biologie člověka - YBA312
Anglický název: Introduction to Human Biology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.02.2018)
Kurz se zaměřuje na deskripci stavby lidského těla a vysvětlení funkce jednotlivých orgánů, tělních soustav i jejich vzájemné kooperace. Důraz je kladen na vysvětlení běžných jevů, stranou však nezůstávají ani různé zajímavosti, odchylky a patologie. Studenti se dozví například o zákonitostech dědičnosti krevních skupin, které budou aplikovat v reálných příkladech, budou si moci vyzkoušet, jak snadno lze oklamat lidské smysly a mnoho dalšího. Součástí prezentací jsou názorné videoukázky a modely.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. (14.12.2018)

Zakončení: test

V kursu bude zapisována i docházka. Docházka bude zohledněna při atestaci a to následujícím způsobem:

- student/ka (případně studenti, pokud jich s nejlepší docházkou bude více) s nejlepší docházkou obdrží bonus 5 bodů k celkovému počtu bodů získanému v závěrečném testu

- studenti s max. 3 absencemi během semestru obdrží bonus 3 body k celkovému počtu bodů získanému v závěrečném testu

- při nulové docházce budou z celkového počtu bodů dosažených v testu odečteny 3 body

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK