PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vývojová psychologie školního věku a dospělosti - YBA306
Anglický název: Development Psychology - School Children and Adulthood
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Mgr. Eva Richterová
doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do psychologie, Úvod do společenských věd II.}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Kurz vývojová psychologie školního věku a dospělosti přestavuje v přehledné formě klíčová témata vývojové psychologie dítěte školního věku, rané dospělosti, dospělosti a stáří. Volně navazuje na kurz Vývojová psychologie vyučovaný v ZS.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (05.03.2018)

Kurz je ukončen písemnou a návaznou  kolokivální ústní zkouškou. Na základě výsledků písemného testu přistupují studenti ke zkoušce ústní .

Rozsah učiva pro  zkoušku určuje předepsaná literatura  a vybrané studijní materiály, které jsou každoročně aktualizovány ve studijních oporách v Moodle:

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=703.

Podmínkou přistoupení studenta ke  zkoušce je dostatečná docházka, alespoň 75% realiozovaných přednášek.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Přehled témat vyučovaných v průběhu LS 2016:

Nástin kurzu, požadavky, úvod do problematiky +nástup školní docházky

Dítě školního věku- sociální vztahy, učení a hra

Periodizace vývoje ve školním věku, dospělosti a ve stáří

Kognitivní vývoj školního dítěte (periodizace Piaget)

Vývoj čtení a psaní ve školním věku

Morální vývoj - školní věk a dospělost

Vývoj emocí a jejich regulace (školní věk a pozdější období)

Vývoj osobnosti a identity školního dítěte

Dospívání- jeho biologické a sociální charakteristiky

Dospělost- psychosociální vývoj

Stárnutí -konceptualizace a témata

 

Kolektiv přednášjících v LS 2018:

 

Ph.Dr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.  gabriela.malkova@fhs.cuni.cz

Mgr. Eva Richterová

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.

Mgr. Klára Bártová, Ph.D. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK