PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do genderových studií - YBA303
Anglický název: Introduction to Gender Studies
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Gender studies (genderová studia) jsou progresivním, interdisciplinárním oborem, který přináší nové teoretické a metodologické nástroje a pohledy do humanitních a sociálně-vědních disciplín. Cílem tohoto přípravného kurzu je seznámit studentky a studenty s konceptem gender a genderovou perspektivou a zprostředkovat nezbytné poznatkové a teoretické zázemí pro uplatňování genderové analýzy v navazujících kurzech gender studies, v dalších akademických oborech, i v každodenním životě. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky. Kurz probíhá formou interaktivních přednášek.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Přednášená problematika je členěna do následujících okruhů:

1. Úvod do studia: Koncept gender a představení genderových studií. Sociologické pohledy na gender. Feminismus a feministické teorie v historické perspektivě.

2. Všemocná biologie? Těla, pohlaví a gender. Biologický determinismus.

3. Proměnlivost genderových konstrukcí: genderová socializace.

4. Genderovaná rodina.

5. Genderovaná škola.

6. Genderovaný svět práce.

7. Gender, jazyk a média.

8. Genderovaná sexualita.

9. Gender násilí.

10. Genderové aspekty politiky.

11. Gender a věda.

12. Gender a spiritualita.

Atestace:
Aktivní účast na přednáškách a diskusích

Dva testy (v 6. týdnu a ve zkouškovém období)

Vybraná literatura:
Renzetti, C. a Curran, D. (1999, 4. vyd.). Ženy, muži a společnost. London: Allyn a Bacon.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK