PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Terénní antropologická praxe: příprava projektu - YBA300
Anglický název: Fieldwork in Anthropology: Project Preparation
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd II.}
Korekvizity : YBAKA39LI
Je korekvizitou pro: YBAKA39LI
Návazný předmět:YBAKA39LI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Kurz si klade za cíl studenty teoreticko-metodologicky i prakticky připravit na antropologický terénní výzkum. Studenti se seznámí se základními technikami tvorby dat, základními problémy, které je třeba řešit v souvislosti s pohybem v terénu, a základními reáliemi vybraného terénu. Na základě rešerše odborné literatury vypracují projekt svého výzkumu, který bude následně realizován v rámci kurzu "Terénní antropologická praxe: realizace projektu".
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Pro zápis do tohoto kurze je potřeba souběžný zápis kurzu YBAKA39LI "Terénní antropologická praxe: realizace projektu".

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Cílem kurzu je připravit studenty prakticky i teoreticky na zvládnutí vlastní terénní praxe v rámci kursu YBAKA39LI

Terénní antropologická praxe.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)


Příprava projektu terénního antropologického výzkumu ve vybrané lokalitě s použitím vybraných technik sběru dat.

Sylabus:

  1. Představení kursu, představení terénu
  2. Etnografický výzkum
  3. Oblast zájmu - výzkumný problém - výzkumná otázka
  4. Práce s literaturou, bibliografie, literární rešerše
  5. Sociodemografický profil obce + Ekonomický profil obce, zaměstnanost
  6. Techniky tvorby dat a konstrukce vzorku, procedurální etika
  7. Pohyb v terénu, terénní poznámky, mikroetika
  8. Prezentace studentských projektů I
  9. Prezentace studentských projektů I
  10. Prezentace studentských projektů II
  11. Prezentace studentských projektů II
  12. Prezentace studentských projektů II + Etnicita
  13. Vybavení do terénu a vše, na co se dosud nedostalo
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Povinná litertura:

Kandert, J., Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha: Karolinum, 2004. 

Bryman, A., Social Research Methods. 3rd edition. Oxford University Press, 2008.

Doporučená literatura:

Hammersley, M. - Atkinson, P., Ethnography. Principles in Practice. 3rd edition.. New York and London: Routledge, 2007.
Spradley, J., Ethnographic Interview. New York: Holt, Reinehart and Winston, 1979. 
Spradley, J., Participant Observation. New York: Holt, Reinehart and Winston, 1980.

 

Atestace bude udělena na základě průběžné přípravy projektu a jeho realizace v rámci vlastní terénní praxe. Podmínkou atestace je odevzdání kopie terénní poznámek a komentovaného transkriptu jednoho rozhovoru.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

V případě, že se do kursu zapíše a bude jej reálně navštěvovat méně než 10 studentů, bude kurs zrušen.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK