PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Psychologie zdraví - YBA290
Anglický název: Health Psychology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKP15ZP
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Richterová
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Mgr. Eva Richterová
Prerekvizity : {Úvod do psychologie, Úvod do společenských věd II.}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Témata tohoto kurzu vycházejí z biopsychosociálního modelu zdraví a nemoci. Důraz je kladen na roli těch psychologických faktorů, které významnou mírou přispívají k dobrému fyzickému a psychickému zdraví, a těch, které lze naopak považovat za rizikové z hlediska vzniku nejrůznějších poruch a nemocí.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Kurz je veden seminární formou. Studenti mají účast na semináři povinnou, jsou tolerovány max 3 absence v kurzu. Povinností je nastudování literatury (odborných článků dle doporučení vyučujících). Kurz je zakončen kolokviální zkouškou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK