PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lidská sexualita - YBA288
Anglický název: Human Sexuality
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA11ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB20000
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (30.01.2019)
Kurz "Lidská sexualita" je interdisciplinárním kurzem, ve kterém jsou prezentovány vybrané aspekty sexuality člověka z pohledu antropologie, historie, sexuologie, evoluční psychologie a psychiatrie, sexuální terapie a biologie. Kurz si klade za cíl nabídnout posluchači ucelený přehled empirických výzkumů a jejich výsledků v oblasti sexuality člověka. První část kurzu tvoří spíše přehledové přednášky zaměřující se na historii výzkumu lidské sexuality, základní fyziologické a biologické aspekty sexuality a reprodukce, evoluční teorie lidské sexuality a konečně přiblížení sexuálních parafilií a dysfunkcí. Druhá část kurzu se zaměřuje na konkrétní aktuální témata jako je sexuální orientace, transsexualita, sadismus-masochismus, sexuální fantazie a pohlavní choroby.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Povinná:
  • LeVay, S., Valente, S.. Human sexuality. Sunderland, MA: Sinauer Associates. 2006.
  • Kirkpatrick R. C.. The evolution of human homosexual behavior. Current Anthropology. 2000. 41. 385–414.
  • Kratochvíl, S., a kol.. Sexuální dysfunkce. Grada. 2008.
  • Weiss, P.. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Portál, Praha. 2007.
Doporučená:
  • Roughgarden, J.. Evolution's rainbow: Diversity, gender, and sexuality in nature and people. 2nd. University of California Press, Oxford. 2009.
  • Lippa, R. A.. Pohlaví: příroda a výchova.. Academia. Praha. 2009.
  • Fifková, H., a kol.. Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Grada. 2008.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (08.01.2019)

Absolvování závěrečného testu z látky probírané v rámci celého kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (30.01.2019)

DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Žádosti o zápis nad limit akceptujeme až po první hodině. Pokud se vám na kurz nepodařilo zapsat, tak prosím přijďte na první hodinu. Žádosti o zápis nad limit budeme řešit osobně na konci první hodiny. Zároveň mějte prosím na paměti, že je kurz určen pouze pro studenty druhého a vyššího ročníku.

 

Garant:

Klára Bártová (Klara.Bartova@fhs.cuni.cz)

Vyučující:

Klára Bártová

Kateřina Klapilová

Lucie Krejčová

 

Sylabus 2019:

1) Vybrané kapitoly z morfologie a fyziologie lidské reprodukce (Lucie Krejčová) - 20.2.

2) Sexuologie: Normální sexuální reakce a její dysfunkce, orgasmus (Lucie Krejčová) - 27.2.

3) Sexuologie: Sexuální dysfunkce žen: dělení, příčiny a terapie. (Lucie Krejčová) - 6.3.

4) Sexuologie: Sexuální dysfunkce mužů: dělení, příčiny a terapie. (Kateřina Klapilová) - 13.3.

5) Historie výzkumu lidské sexuality (Klára Bártová) - 20.3.

6) Sexuální orientace, genderová nonkonformita (Klára Bártová) - 27.3.

7) Transsexualita (Klára Bártová) - 3.4.

8)  Sexuologie: sexuální deviace / parafilie I. (Kateřina Klapilová) - 10.4.

9)  Sexuální deviace / parafilie II. (Kateřina Klapilová) - 17.4.

10) Sexuální deviace / parafilie III. (Kateřina Klapilová) - 24.4.

11) Pohlavní choroby (Ivo Procházka) - 15.5.

12) Předtermín - 22.5.

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (30.01.2019)

DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: žádosti o zápis nad limit akceptujeme až po první hodině - aktuálně se místa se místa na jednotlivých předmětech uvolňují a zaplňují a netušíme, kolik studentů bude konecný počet. Zároveň mějte prosím na paměti, že je kurz určen studentům ve druhém ročníku a výše.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK