PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ekonomický seminář: příprava ke SVIP I. - YBA285
Anglický název: Seminar in Economics: Preparation for the Comparative Exam in Social Sciences I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Prerekvizity : {Podmínkou zapsání předmětu je splnění alespoň jedné z povínných zkouškek (Úvod do psychologie, Úvod do sociologie,Úvod do ekonomie, Úvod do antropologie)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v oboru ekonomie, pomoci s přípravou na soubornou zkoušku ze společenských věd v oboru ekonomie a usnadnit výběr tématu bakalářské práce v oboru ekonomie. Studenti si také prohloubí svou schopnost kritického myšlení, ekonomické argumentace a nacvičí prezentaci vlastních myšlenek.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Na každou hodinu si jeden ze studentů připraví prezentaci na zadané téma s využitím doporučené literatury. Po poradě s vyučujícím je možné zvolit si téma vlastní. Po prezentaci bude následovat diskuse. Kurz bude ukončen závrečným testem. Výsledná známka se bude skládat z účasti na přednáškách, prezentace, a z výsledku testu.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Inna Čábelková, Ph.D. (14.02.2019)

Sylabus:

 

 

 

datum

téma

přednášející

hodnocení

 

19.2.

Úvod.

 

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A METODA EKONOMIE

1

26.2.

Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 31-69 (kap. 1 Deset principů ekonomie;).

 

 

2

 

Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 31-69  kap. 2 Myslet jako ekonom).

 

 

MODEL TRHU A TEORIE SPOTŘEBITELSKÉ VOLBY

3

5.3.

Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, s. 90-107 (kap. 4 – Tržní rovnováha a efektivnost);

 

 

4

 

Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, s. 219-243 (kap. 8 – Zásahy státu do cen).

 

 

 

5

12.3.

Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 441-466 (kap. 21 Teorie spotřebitelské volby).

 

 

6

 

Varian, H. L. (1995): Mikroekonomie: moderní přístup. Praha, Victoria, s. 1-19 (kap. 1 Trh).

 

 

MEZINÁRODNÍ OBCHOD

7

19.3.

Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 71-82 (kap. 3 Vzájemná závislost a prospěch z obchodu);

 

 

8

 

Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 189-209 (kap. 9 Mezinárodní obchod).

 

 

Tržní selhání

9

26.3.

Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 16 - Externality). . Stiglitz, J. E. (1997): Ekonomie veřejného sektoru. Praha, Grada Publishing, 255-279 (kap. 8 Externality).

 

 

10

 

Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 311-340 (kap. 15 Monopol).

 

 

11

2.4.

Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 231-247 (kap. 11 Veřejné statky a společné zdroje),

 

 

PENÍZE

12

2.4.

Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 571-587 (kap. 27 Peněžní systém).

 

 

13

 

Revenda, Z. et al. (2014): Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha, Management Press, s. 13-43 (kap. 1).

 

 

14

9.4.

Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 23 Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt);

 

 

15

 

Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 26 – Inflace).

 

 

HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS a hospodářský růst

16

16.4.

Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 24 – Hospodářský cyklus);

 

 

17

 

Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 25 Hospodářský růst).

 

 

18

23.4.

Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 503-523 (kap. 24 Výroba a růst).

 

 

19

 

Acemoglu, D., J. A. Robinson (2015): Proč státy selhávají: kořeny moci, prosperity a chudoby. Praha, Argo a Dokořán, s. 63-83 (kap. 3).

 

 

TRH PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST

20

30.4.

Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 10 Nabídka výrobního faktoru a renta;).

 

 

21

 

Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 11 Nabídka práce a trh práce).

 

 

 

7.5.

Rezerva

 

 

 

14.5.

Rektorský den (zrušena výuka)

 

 

 

21.5.

Zkouška

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK