PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Česká společnost a etnické skupiny - YBA283
Anglický název: Czech Society and Ethnic Groups
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA07LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Prerekvizity : {Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd II.}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Kurz koncipovaný s cílem naučit studenty pracovat v terénu v komunikaci a interakci s příslušníky různých národnostních menšin, etnických a imigračních skupin žijících v České republice. Zprostředkuje dovednost při získávání relevantních dat o způsobu života, kultuře, sebeidentifikaci a kulturních i společenských postojích těchto menšin a skupin.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

1) Volba tématu a skupiny a příprava výzkumu.

2) Realizace výzkumu.

3) Vyhodnocení výzkumu.

4) Komparace výpovědních možností dotazování (interview) vedených z pozic biografické, etnologické a historické terénní práce.

5) Výzkumná práce zaměřená na jednu konkrétní etnickou či imigrační skupinu.

6) Analýza rozhovorů.

7) Vztah konkrétně definovaných skupin českého obyvatelstva k jinoetnickým skupinám a menšinám, které přicházejí a žijí na území ČR.

8) Etnická a národní identita a sebeidentifikace.

9) Nacionalismus a jeho konkrétní podoby.

10) Xenofobie.

11) Latentní rasismus.

12) Militantní rasismus.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK