PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Proměny systému mezinárodních vztahů - YBA273
Anglický název: Transformations of the IR system
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Kurz se zaměřuje na proměny mezinárodního systému států a dějin mezinárodních vztahů (a s nimi spjatý problém mezinárodní bezpečnosti) od raného středověku až po současný globální systém. Sleduje charakter mezinárodní společnosti, mezinárodní pravidla a normy, charakter vládní moci a vojenských kapacit, vztah mezi církví a státem či samotnou kategorii státu (a s ní spjatou kategorii národa). Sleduje dopad mezistátního konfliktu a pokusů o hegemonii na reformy mezinárodního systému (např. v letech 1648, 1815, na konci 19. století, v roce 1945 atd.). V závěru nabízí několik odlišných pohledů na evoluci mezinárodního systému prostředním teorie mezinárodních vztahů (zejm. realismus), teorie světového systému či historické sociologie.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. (26.02.2019)

 

 

Témata

1. Křesťanství, barbarské útvary a počátky státnosti (do počátku 9. století)

2. Krize 9. století a konsolidace státní moci (od počátku 10. do poloviny 11. století)

3. Selhání snah o „univerzální císařství“ (1050–1250)

4. Od francouzské převahy k politice více center (1250–1420)

5. Teritoriální statos, vznik mezinárodního systému a války o Itálii (1420–1527)

6. Reformace a habsburské pokusy o hegemonii? (1527–1648)

7. Anti-hegemoniální systém států po roce 1648 a role Francie (1648–1714)

8. Evropský systém v letech 1714–1789

9. Francouzská revoluce a napoleonské impérium (1789–1815)

10. Období mocenské rovnováhy a systém 19. století

11. Evropská expanze v zámoří (14. – 19. století)

12. Mezinárodní vztahy 1914–1945

13. „Studená válka“ a mezinárodní vztahy po roce 1945

14. Evoluce mezinárodního systému a teorie mezinárodních vztahů

15. Evoluce mezinárodního systému a historická sociologie

 

 

 

 

Požadavky k ukončení kurzu

 

 

Požadavky k ukončení kurzu jsou dva. Je třeba mít alespoň 50% účast (cca 6–7 přednášek) a buď, zpracovat esej na téma spojené s obsahem kurzu v rozsahu minimálně 5 normostran (9000 znaků včetně mezer), bez zahrnutí seznamu literatury a poznámkového aparátu (seznam témat bude k dispozici v SIS) anebo přednést referát (cca na 10–15 minut) k tématu ze zadané literatury (seznam referátů v SIS).

 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. (26.02.2019)

* Povinná literatura (vybrané pasáže)
Le Goff, Jacques (2014): O hranicích dějinných období: na příkladu středověku a renesance. Praha: Karolinu.
Skřivan, Aleš - Drška, Václav - Stellner, František (1994): Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648 - 1914. Praha: Institut pro středoevropskou politiku.
Moravcová, Dagmar - Bělina, Pavel (1998): Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914 - 1941. Praha: Institut pro středoevropskou politiku, 2. přepracované a rozšířené vydání.
Plechanovová, Běla - Fidler, Jiří (1997): Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, 1941 - 1995. Praha: Institut pro Středoevropskou kulturu a politiku.

* Doporučená literatura
Watson, Adam (2002): The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis. London: Routledge, doplněné a přepracované vydání..
LeGoff, Jacques (1991): Kultura středověké Evropy. Praha: Odeon.
Le Goff, Jacques (2007): The Birth of Europe, 400 - 1500. Malden: Blackwell.
Skřivan, Aleš (1999): Evropská politika 1648 - 1914. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml.
Ferro, Marc (2007): Dějiny kolonizací: od dobývání po nezávislost 13. - 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Kennedy, Paul (1996): Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a konflikty v letech 1500 - 2000. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Hobsbawm, Eric (1998): Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 - 1991. Praha: Argo.
Drulák, Petr (2003): Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
Knutsen, Torbjorn L. (2005): Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno: Centrum strategických studií.
Sørensen, Georg (2005): Stát a mezinárodní vztahy. Praha: Portál.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK