PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní česko-židovské vztahy pohledem historických věd - YBA271
Anglický název: Modern Czech-Jewish Relations in an Historical Perspective
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA22LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Východiska (daná legislativou i faktická) židovské menšiny v Rakousku, Rakousko-Uhersku a v Československé republice, kauzální výklad jejich změny. Diferencující se poměr většinové české i českoněmecké společnosti k židovským spoluobčanům, cesta od antijudaismu k antisemitismu jako ideologickopolitickému nástroji masových politických stran a hnutí. Krystalizace českožidovské a národněžidovské identity, hiearchizace jejich komponentů v modernizující se společnosti. Konflikt mezi asimilanty, sionisty a ortodoxními Židy na pozadí střetu identity české, českoněmecké, židovské, rakouské, československé.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Bakalářský a výběrový kurz pro posluchače magisterského studia OA.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
 • Reformy Josefa II. Vztah většinové společnosti k Židům, většinové mýty a stereotypy, první náběhy k česko-židovské asimilaci.
 • Rok 1848/1949, Židé a revoluce, evropské pogromy, Karel Havlíček Borovský a Židé.
 • Rok 1867 - dovršení emancipace židů (Židů) v Rakousko-Uhersku, odraz legislativy v mentalitě většiny a menšiny.
 • Vznik moderního antisemitismu - jeho evropské zdroje. Český filosemitismus.
 • Českožidovské snahy a českožidovské hnutí. Němečtí Židé - jejich profil.
 • Nástin postavení evropských židů (Židů) - Německo, Rakousko a Rusko.
 • Zlatý věk českého antisemitismu - 1895-1907, jeho osobitost oproti antisemitismu evropskému.
 • Vznik sionismu, jeho průnik do českých zemí, mentalita tzv. národních Židů.
 • Židé - první světová válka a vznik Československé republiky, židovské českoslovenství.
 • Židé ve zlatém věku československého státu - soužití i izolace.
 • Čechoslováci, židé, Židé a Německá říše - síla demokratických i extrémně pravicových tendencí.
 • Židé a druhá republika - tragický rozpad spolužití, nové mentality.

Eli Barnavi (edit.), Atlas univerzálních dějin židovského národa. Praha 1995.

Tomáš Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 1993.

Jiří Kovtun, Tajuplná vražda, Případ Leopolda Hilsnera. Praha 1994.

Václav Veber (edit.), Židé v novodobých dějinách. Praha 1997.

Bernd Martin, Ernst Schulin (edit.), Židovská menšina v dějinách. Praha 1997.

Moshe Yegar, Československo sionismus Izrael, Historie vzájemných vztahů. Praha 1997.

Blanka Soukupová, Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus. Praha 2000.

Ferdinand Seibt (edit.), Die Juden in den boehmischen Laendern. Muenchen - Wien 1983.

Wolfgang Benz (edit.), Die Juden in Deutschland 1933 - 1945. Muenchen 1993.

Natalia Bergerová, Na křižovatce kultur - Historie československých Židů. Praha 1992.

Blanka Soukupová, Peroutkova Přítomnost, židé a Židé (1924 - 1939). Lidé města 4/2000,

s. 36 - 79.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Jedná se o bakalářský a výběrový kurz pro posluchače magisterského studia Obecné antropologie, doporučený kurz pro CP Historicko-antropologická studia židovství.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK