PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd - YBA270
Anglický název: Modern Czech-German Relations in an Historical Perspective
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA20LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Východiska české většiny a českoněmecké menšiny v Československé republice, vývoj jejich komunikace; Češi jako státotvorný národ, čeští Němci jako menšina. Kontrast kulturní a národněpolitické jsoucnosti Čechů a českých Němců v československém státě. Krystalizace českoněmeckých postojů k novému státnímu útvaru: tragédie, aktivně přijatý osud i volba. Měnící se vztah Československé republiky k "novému" Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké politiky i "zdola", nerovnoměrnosti jako kritéria sousedství. Identita českoslovenství a evropanství, jejich vzájemná provázanost.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Literatura:

Věra Olivová, Dějiny první republiky. Praha 2000.

Zdeněk Kárník, České země v éře první republiky (1918 - 1938). Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 - 1929). Praha 2000.

Karl Bosl (edit.), Die Erste Tschechoslowakische Republik als multunationaler Parteienstaat. Muenchen - Wien 1979.

Jan Křen, Václav Kural, Detlef Brandes, Integratin oder Ausgrenzung, Deutsche und Tschechen 1890 - 1945. Bremen 1985.

Antonín Klimek, Eduard Kubů, Československá zahraniční politika 1918 - 1938.

Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Praha 1995.

Dagmar Moravcová, Pavel Bělina, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914 - 1941. Praha 1998.

Eva Broklová, Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918 - 1938. Praha 1999.

Ferdinand Seibt, Německo a Češi, Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha 1996.

Jaroslav Opat, T.G. Masaryk Evropan světoobčan. Praha 1999.

Ferdinand Peroutka, Budování státu, Výbor 1918 - 1923. Praha 1998.

Blanka Soukupová, Reflexe Německé říše, Rakouska a českých Němců v české demokratické veřejnosti ve třicátých letech 20. století. Praha 2001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK