PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Krajina ve společenských vědách - teoreticko-metodický úvod a terénní výzkum - YBA235
Anglický název: Krajina ve společenských vědách - teoreticko-metodický úvod a terénní výzkum
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.
Mgr. Petr Gibas, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Gibas, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.
Prerekvizity : {Podmínkou zapsání předmětu je splnění alespoň jedné z povínných zkouškek (Úvod do psychologie, Úvod do sociologie,Úvod do ekonomie, Úvod do antropologie)}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Gibas, Ph.D. (03.01.2019)
Kurz je koncipován jako terénní výzkumná praxe s teoretickým úvodem v celkovém rozsahu 3 dní. V roce 2019 půjde o sběr dat v terénu (nezúčastněné pozorování) ve vybrané lokalitě na Sokolovsku na téma materiální kultura každodennosti.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Gibas, Ph.D. (03.01.2019)

Terénní praxe bude zahrnovat představení projektu, seznámení se s metodami - v roce 2019 půjde o nezúčastněné pozorování. Tématem terénní praxe je materiální kultura každodennosti ve strukturálně postiženém regionu (Sokolovsko).

Teoretický a metodologický úvod - (1. den)

Různé obory tematizují krajinu různě, často protichůdně. Kurz se pokusí studentům představit významové pole pojmu krajina v různých oborech společenských věd - od kulturní ekologie přes sociologii krajiny, až ke kulturní geografii a sociokulturní antropologii. Zajímat nás budou témata, jejichž prostřednictvím společenské vědy uchopují a vymezují, co je to krajina (otázka času a rytmu v krajině, krajina jako činnost, krajina jako text a čtení, krajina jako obraz a vidění, krajina jako prožitek a zkušenost, krajina jako politikum, krajina městská, krajina imaginární, apod.). Záměrem kurzu je nicméně nejen představit společenskovědní pojetí krajiny jako široké pole různorodých náhledů a představ, mnohdy výrazně odlišných od představ přírodovědných, ale hlavně ukázat, jak je možné tyto konceptualizace uplatnit v terénním výzkumu.

V rámci prvního dne si na základě teoretického úvodu společně naformulujeme dílčí výzkumná témata, připravíme a provedeme pozorování, a ukážeme si, jak postupovat dál (s analýzou a interpretací námi získaných terénních dat).

Terénní praxe - (2.-3. den)

Provádění výzkumu, následné diskuse nad metodologickými a metodickými tématy.

Další informace - vyučující zajistí (i finančně) ubytování v místě výzkumu.

Termín terénní praxe jsme (předběžně) stanovili na 14. - 16. 6. (pá až ne).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK