PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Západní umělecká hudba II. - YBA226
Anglický název: Western Art Music II
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MgA. Aleš Kaspřík
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
MgA. Aleš Kaspřík
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (06.06.2019)
Kurz představuje fenomén euroamerické tzv. umělecké ("klasické") hudby v hudebně-historické i hudebně-antropologické perspektivě prostřednictvím výkladu i množství ukázek. Tematicky kurz navazuje na předchozí obdobím vrcholného klasicismu a pokrývá základní hudební hnutí až do současnosti (viz sylabus).
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (03.01.2017)

Předchozí hudebně teoretické vzdělání je výhodou, ne podmínkou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK