PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář experimentální psychologie - YBA221
Anglický název: Seminar in Experimental Psychology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do psychologie, Úvod do společenských věd II.}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (15.09.2016)
V rámci tohoto semináře budou mít zájemci možnost nahlédnout pod pokličku psychologických výzkumů z různých oblastí (vývojová psychologie, evoluční psychologie, sociální kognice, neverbální chování, aj.) a na nich postavených teorií. Nebude probíhat formou teoretických či metodologických přednášek (předchozí orientace v psychologických teoriích a znalost metodologie psychologických výzkumů je tudíž vítána). Seminář bude probíhat formou čtení, kritického zhodnocení a následné diskuse odborných článků, převážně anglických. K případnému vysvětlení teorií či metod bude docházet postupně v průběhu čtení, budou-li účastníkům nejasné. Tento seminář je určen těm studentům, kteří chtějí rozvíjet svou znalost psychologie. Je seminářem rozvíjejícím přednášky ze základních psychologických disciplín.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (28.01.2017)

 

Atestace:

a) 70% docházka


b) Známka z testů na konci každého bloku 3 a lepší

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (08.01.2019)

Seminář je veden 4 vyučujícími (K. Bártová, G. Seidlová Málková, O. Novák, I. Poláčková Šolcová), každý z nich v průběhu jemu vyhrazených tří po sobě jdoucích hodin krátce představí oblast svého výzkumného zájmu a poté vybere studentům relevantní texty k prostudování a následné diskusi, podmínkou je, aby si studenti na následující hodinu texty přečetli a splnili případné požadované úkoly, jež se jich týkají. Na konci bloku každého vyučujícího píší studenti krátký test.

 

Rozpis přednášek LS 2019:

20.2.  - 6.3. Blok č. 1  - Klára Bártová

13.3. - 27.3. Blok č. 2 - Gábina Seidlová Málková

3.4. - 17.4. Blok č. 3 – Ondřej Novák

24.4. - 22.5. Blok č. 4 – Iva Poláčková Šolcová

(1.5. a 8.5. – státní svátky)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (15.09.2016)

Seminář je plánován pro studenty druhého ročníku, kteří se hodlají profilovat ve směru psychologického výzkumu nebo o takové profilaci uvažují - viz. průvodce studiem psychologie na FHS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK