PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická analýza politiky - YBA190
Anglický název: Economic Analysis of Politics
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (12.02.2016)
Cílem kurzu je rozbor podstaty, mechanismu a efektivnosti fungování vlády, byrokracie, zájmových skupin a politického procesu s pomocí nástrojů moderní ekonomie. Teoretické koncepty budeme diskutovat v kontextu současných událostí a problémů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (24.01.2016)

Po absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • použít teoretické koncepty ekonomie veřejné volby a ekonomie blahobytu pro vysvětlování politických jevů
 • prezentovat svůj názor v kritické akademické diskusi
 • porozumět ekonomickému stylu myšlení v míře potřebné pro soubornou zkoušku SVIP
Deskriptory
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (24.01.2016)

Doporučený semestr: 4.-5.

Obsah kurzu pomůže při přípravě na soubornou zkoušku ze společenských věd (SVIP).

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (12.02.2016)
 1. Veřejný sektor v moderní ekonomice
 2. Mechanismy rozdělování zdrojů v ekonomice 
 3. Ekonomické důvody pro existenci vlády
 4. Tržní selhání - veřejné statky a externality
 5. Mechanismy společenského rozhodování. Proč je ideální volební systém nemožný?
 6. Klady a zápory reálných volebních a rozhodovacích systémů
 7. Společenská funkce blahobytu
 8. Zájmové skupiny a jejich vliv v otázkách distribuce
 9. Dobývání renty
 10. Racionální politik a jeho vzorce chování
 11. Byrokracie 
 12. Typy daní a jejich ekonomické dopady
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (24.01.2016)

Minimum pro úspěšné ukončení předmětu je 60 bodů:

 • 3 body za aktivní účast na semináří (max 12x3 =36)
 • 24 bodů za domácí úkoly / prezentaci aktualit
 • 40 bodů závěrečný test ověřující znalost základních konceptů a aplikací diskutovaných v seminářích
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (24.01.2016)

Prekrekvizity:

Silně doporučeno je předchozí absolvování jakéhokoli úvodního kurzu ekonomie.

Doporučeno je předchozí absolvování kurzů Seminar in Economic Reasoning and Analysis (YBA027) nebo Aplikované ekonomické myšlení (YBA184).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK