PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Krize jako příležitost II. - YBA156
Anglický název: Crisis as a Chance II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ivan Rynda
Vyučující: PhDr. Ivan Rynda
Anotace
Poslední úprava: BLACKMAMBA (16.12.2013)
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – jako příležitost ke změně.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mašek (05.03.2019)

Datum:

Přednášející:

 

Prezentace:

19.2.

PhDr. Ivan Rynda

Globální svět v 7 znacích

 

26.2.

  PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Proměna geopolitického uspořádání

 

5.3.

Mgr. Martin Uhlíř

Věda a řešení současných krizí

 

12.3.

Ing. Petr Lebeda

Propojováním proti štěpení - praktické kroky občanského sektoru

 

19.3.

PhDr. Josef Mlejnek, PhD. 

Krize politických stran i přímé demokracie a jak se z ní lze poučit

 

26.3.

PhDr. Eva Hauserová

permakultura

 

2.4.

Doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.

Důsledky sociálních a environmentálních konfliktů: Pozitivní panikářství?

 

9.4.

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Světová finanční krize, perspektivy vývoje

 

16.4.

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

Krize médií

 

23.4.

Mgr. Dava Vačkářová, Ph.D.

Krize globální přírody jako příležitost

 

30.4.

Mgr. et Mgr. Jakub Koláček

Krize islámského světa

 

7.5.

Ing. Jakub Urbanec

Krize soukromí

 

14.5.

Rektorský den

 

21.5.

PhDr. Ivan Rynda

Řešení krize: udržitelný rozvoj

 

 Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Lucie Janouchová (31.05.2017)
Pro úspěšné zakončení kurzu se vyžaduje 80% účast na přednáškách, včetně aktivní účasti na závěrečném kolokviu. Náhradní plnění za 1 (ne)účast nebo možnost jak získat hodnocení 1 (výborně): esej na zvolené téma jedné z přednášek (rozsah 10 000 znaků včetně mezer).
Vstupní požadavky
Poslední úprava: BLACKMAMBA (16.12.2013)

Kurz nepředpokládá žádné speciální vstupní znalosti a je otevřen studentům bakalářského studia i magisterských oborů UK i ostatních pražských VŠ.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK