PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anthropology of Law - YBA096
Anglický název: Anthropology of Law
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (15.02.2016)
Antropologie práva je sociální věda, která zkoumá právo a rozumí právu unikátním způsobem. Právo pro ni nejsou texty zákonů, ty jsou jen prameny práva; právo je pro antropologii práva v první řadě sociální jednání, které má určité atributy a které produkuje pravidla, jenž určují, jak se lidé musí chovat.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (15.02.2016)

 

 

Anthropology of Law

-       syllabus

 

Faculty of Humanities, Charles University

in Prague

 

contact: anthropology.law@gmail.com

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Readings for lectures:

 

Summer term

                 Tuesday 15:30 - 16:50
              Y5022 (Room 5022, 5th floor)

Jinonice - building B, U Kříže 8, Praha 5

Notification for summer term 2016: The course schedule ad readings will be modified. The final exam will be held already on 19 April. The readings will be modified accordingly.

 

 

 

Lecturer: Tomáš Ledvinka

 

  

First week

Max Gluckmann, Mystical disturbance and ritual adjustment, 1965

 

 

Second week

Clifford Geertz, Fact and law in comparative perspective, 1983

 

 

Third week

Bruno Latour, The constitution, 1993

 

 

Fourth week

Leopold Pospíšil, Kapauku Papuans and their law, 1958

 

 

 

Fifth week

Jerome Offner,
The Political and Legal Dynamics of Aztec Texcoco, 1983

 

 

Sixth week

Rebecca French,
The cosmology of law,
1995

 

 

Seventh week

Annalise Riles,
Anthropology, Human Rights, and Legal Knowledge: Culture in the Iron Cage, 2006

 

 

Eight week

Karl Llewellyn, Law and Civilisation, 1930

Student presentations I.

 

 

Ninth week

Laura Nader,  Crime as a Category, Domestic and Globalized, 2003

 

 

Tenth week

Leopold Pospíšil, Attributes of law,
1971

 

 

 

 

 

Eleventh week

Paul Bohannan, The differing realms of the law,
1967

 

 

Twelfth week

Mateusz Pękala, Mateusz Stępień,
The Relationship Between Law and Magic - Preliminary Remarks,
2012

 

 

Thirteenth week

Bronislaw Malinowski,
Crime and Custom in Savage Society,1926

 

 

Fourteenth week

Student presentations II.

 

WRITTEN EXAM

 

               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cíle:
- Kurs je zaměřen na pochopení základních textů antropologie práva. Studenti budou seznámeni s klíčovými teoriemi, metodologií a studiemi v oboru.


Předpoklady:
- Schopnost číst anglicky, využívat elektronické zdroje informací a objevit vlastní téma, které se vztahuje k oboru.
- Doporučuje se, ale není to povinné, aby studenti před tímto kurzem absolvovali kurz Moc, peníze, právo.
- Studenti jakéhokoliv oboru a jakékoliv fakulty jsou vítáni.Požadavky:

- Příprava ve formě četby krátkých anglických textů
- Prezentace vlastního tématu či vybraného textu

- Písemný test na závěr semestru


Literatura:
- Povinná literatura bude určena každý týden. Tuto literaturu musí studující přečíst do následující hodiny. Dále bude uváděna literatura doplňková.

Formát:
- Kurz klade hlavní důraz na důkladné porozumění logice a konstrukci argumentů, limitům textů a jejich vztahu k širšímu kontextu. Tato kompetence není nutná od začátku kurzu, ale předpokládá se, že si ji student/ka časem osvojí.


Pro více informací viz http://www.fhs.cuni.cz/antropologieprava/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK