Sociologie města - YBA074
Anglický název: Urban Sociology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Přednáška se věnuje uvedení do problematiky sociologického zkoumání města. Představuje základní teoretické přístupy ke studiu města v sociologii, hlavní témata bádání s důrazem na procesy příznačné pro postsocialistická města. K přednášce je vypsán doplňující seminář, který rozšiřuje základní informace obsažené v tomto kurzu.
Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (16.09.2012)
Požadavky ke zkoušce

Složení zkoušky je podmíněno odevzdáním seminární práce v rozsahu 5-10 NS. Práce bude na základě přečtené literatury pojednávat o vybraném tématu sociologie města (po dohodě s vyučujícím) a bude splňovat kritéria kladená na odborné texty.

Podrobně viz moodle: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=715

Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (16.09.2012)
Sylabus

Přesná struktura přednášek může být aktualizovaná i podle případného zájmu studentů. Věnovat se budeme například následujícím tématům:

1. Zrod velkoměsta - urbanizace a vývoj moderních měst

2. Město v klasické sociologické perspektivě (Weber, Simmel)

3. Městský způsob života - hledání pospolitosti

4. Veřejný prostor a město - normy a význam, nákupní prostor jako případová studie, revanšistické město

5. Panelová sídliště - původ, výstavba a život

6. Socialistické a postsocialistické město - struktura, setrvalost a změna

7. Suburbanizace - historie, vývoj a důsledky

8. Teoretické přístupy ke studiu města: chicagská škola

9. Teoretické přístupy ke studiu města: politická ekonomie města

10. Teoretické přístupy ke studiu města: kulturální přístupy

11. Teoretické přístupy ke studiu města: losangelská škola

12. Urban studies a způsob práce s odbornými texty 

Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (03.02.2016)
Vstupní požadavky

Podmínkou zapsání do kurzu je absolvování Úvodu do sociologie. Zájemci z magisterského studia či jiných fakult se mohou zapsat po individuální dohodě s přednášejícím (konzultační hodiny nebo email). V případě naplněné kapacity kurzu je stejným způsobem možné požádat o zapsání v případě silného zájmu o předmět (např. z důvodu vypracování bakalářské práce apod.).

Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (09.09.2013)