PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomní seminář k antropologickým a etnologickým tématům - YBA057
Anglický název: Anthropological and Ethnological Issues - Thesis Preparation
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (45)
letní:neurčen / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (17.06.2014)
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (17.06.2014)

Atestace je podmíněna pravidelnou prací v semináři a postupným

plněním

dílčích kroků na přípravě konkrétní bakalářské práce. Nedostatečná aktivita ze strany studenta tak může vést k jeho

propuštění z diplomové péče. Do semináře se studenti zapisují výhradně po dohodě s vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK