Sociologická a politologická teorie pro občanský sektor (1. státní zkouška) - YAMNSZ1
Anglický název: Sociological and Political Theories for Civil Sector Studies
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: AMN2AEN1I
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FEJFAPET (16.01.2015)
Státní zkouška Sociologická a politologická teorie pro občanský sektor ověřuje znalost studentů v oblasti: historického vývoje pojmu občanská společnost ve filosofickém a politickém myšlení od počátku novověku až do současnosti; soudobých sociologických a politologických teorií nezbytných pro porozumění občanské společnosti, občanskému sektoru, občanství a příbuzných témat.