Map the System – Zmapuj systém a nastartuj změnu - TVOL0015
Anglický název: Map the System – Map the system and start the change
Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií (71-CPPT)
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, --- [HT]
letní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbora Komberec Novosadova
Bc. Petra Práglová
Mgr. Bc. Veronika Primasová Hrubá
Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.10.2022)
Zajímá Vás společnost a její problémy? Chcete se naučit lépe porozumět systémům, které ovlivňují fungování naší společnosti? Chcete hledat způsoby, jak se dá pracovat na systémové změně? Přihlaste se na dvousemestrální předmět Map the System - Zmapuj systém a nastartuj změnu. Předmět Vám poskytne základní rámce, nástroje a koncepty, které Vám pomohou podívat se na společenské a environmentální problémy trochu jinak, a to optikou systémového myšlení. To vidí klíč k možným systémovým změnám v hlubokém porozumění problému a jeho širším souvislostem, tedy v mapování systému. Osvojené znalosti a nástroje budete mít možnost aplikovat na vybraný společenský nebo enviromentální problém, který vás zajímá či který je aktuální pro některou z organizací občanského sektoru. Budete tak moci své znalosti okamžitě propojit s praxí, pracovat v různorodém týmu a využívat při tom podporu lektorů i expertů. Předmět vás tak dovede k úspěšnému podání přihlášky do globální soutěže Map the System. Vítěz českého finále se zúčastní soutěže v Oxfordu. Podání přihlášky je podmínkou úspěšného absolvování předmětu. V předmětu jsou vítáni jak jednotlivci, tak už spolupracující týmy. Více informací naleznete na webových stránkách Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT): https://cppt.cuni.cz/CPPTN-508.html Více informací o soutěži Map the System naleznete na webových stránkách soutěže na UK: https://mapthesystem.cuni.cz/MTS-1.html nebo na webových stránkách soutěže na Univerzitě v Oxfordu: https://mapthesystem.sbs.ox.ac.uk/home CHCETE SE O PŘEDMĚTU DOZVĚDĚT VÍC, ZÚČSTNĚTE SE INFORMAČNÍHO SETKÁNÍ: 26. 9. 2022 od 09:30 hod. ONLINE nebo 4. 10. 2022 od 14:00 hod. v Kampusu Hybernská. NUTNÉ VYPLNIT REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ https://forms.office.com/r/33LfV1YtzH
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (09.08.2022)
 • Získání kompetencí a znalostí v oblasti mapování systému, systémového myšlení, analýzy sociálních problémů, využívání nástrojů vizualizace a prezentačních dovedností.
 • Zvýšení znalostí o společenských problémech kolem nás.
 • Možnost využití univerzitních znalostí a získaných kompetencí k přispění k řešení společenských problémů.
 • Získání dovedností z fungování multioborového týmu.
 • Získání kontaktů v mezinárodním univerzitním prostředí pro navázání další akademické spolupráce.
 • Lepší nasměrování pro vaši budoucí kariéru s pozitivním dopadem.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (05.09.2022)

Aktivní účast workshopech a sdílecích, konzultačních či evaluačních setkáních - minimálně 75 %.

Vyplnění vstupního a závěrečného evaluačního dotazníku.

Podání přihlášky do soutěže do 30.1.2023 (finále v Oxfordu se zúčastní vítěz univerzitního finále).

Zpracování závěrečného úkolu:

 • odevzdáním mapy systému, textového komentáře k ní (v rozsahu max. 3000 slov) a seznamu využitých zdrojů (do 4.4.2023),
 • prezentací týmové práce v rámci univerzitního finále soutěže Map the System (25.4.2023).

Poskytnutí zpětné vazby na vybranou mapu systému jiného soutěžního týmu (max. 1 A4 a hodinová konzultace).

Literatura
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.09.2021)
Povinná:
 • Meadows, Donella H, and Diana Wright. Thinking in Systems: A Primer. Print. 2015.
 • Meadows, Donella H. Leverage Points: Places to Intervene in a System Print. Dostupné z: http://www.sustainabilityinstitu. Hartland Four Corners, VT: Sustainabilit. 1999.
 • Senge, P., Hamilton, H., & Kania, J. . The Dawn of System Leadership. Stanford Social Innovation Review . www.ssireview.org/articles/entry/the_dawn_of_syste. 2015. 13, 27 - 33.
Doporučená:
 • Stroh, David P. Systems Thinking for Social Change: A Practical Guide to Solving Complex Problems, Avoiding Unintend. 2015.
 • Ashoka. Everyone a Changemaker. „Embracing Complexity" . www.ashoka.org/en-us/files/embracing-complexitypdf.
Metody výuky
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (14.09.2022)

Výuka se skládá ze seminářů, studia materiálů před každým setkáním, setkání s hostujícími řečníky a práce v týmech. Vyučující poskytne základní teoretické ukotvení tématu a uvede do práce s nástroji, hostující řečníci pomohou studentům porozumět různé příklady mapování systémů v praxi i různé přístupy, jak přispět k systémovým změnám. Díky tomu se studenti seznámí s řadou společenských problémů kolem nás a získají inspiraci pro výběr výzvy, kterou se rozhodnou zmapovat.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (27.09.2022)

Dvousemestrální předmět (říjen 2022 - duben 2023).

Informační setkání: 26.9. v 9.30 hod. online nebo 4.10. ve 14 hod. v Kampusu Hybernská. NUTNÉ VYPLNIT REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ https://forms.office.com/r/33LfV1YtzH

Rozvrh předmětu:

Workshopy v Kampusu Hybernská - středa 9.00 - 11.30, Termíny workshopů: 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12., 18.1., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 3.5.

Sdílecí, konzultační či evaluační setkání - Termíny setkání: dle individuální dohody s mentorem/lektorem.

Finále soutěže: 25.4. 2023 16 - 20 hod. v Kampusu Hybernská.

Studijní opory
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (02.09.2021)

Ashoka Česká republika: Online kurz Cesta k systémové změně

Acumen +: Online kurz Systems practise

Mühlenbein, Odin. Systems Change - Big or Small. Stanford Social Innovation Review, 2018. Dostupné z: https://ssir.org/articles/entry/systems_change_big_or_small

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.10.2022)

Vyplnění vstupního dotazníku (oblast zájmu, motivace, zdroje dat, práce v týmu/samostatně).